"Obóz sportowy Niedźwiedź 2017" - Zespół Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu, Zespół Placówek Oświatowych, 01.08.2017 – 11.08.2017

 

niedzwiedzCzterdziestu zawodników Nowa Huta Rugby Klub wzięło udział w obozie sportowo - wychowawczym organizowanym w dniach 01.08-11.08.2017 w Niedźwiedziu k. Mszany Dolnej. Uczestnicy obozu byli pod fachową opieką pięciu trenerów/wychowawców. W trakcie trwania obozu klub zapewnił przeprowadzenie intensywnego cyklu treningowego rugby (co obrazuje tabela mierniki niniejszego spawozdania) oraz atrakcyjnego programu wspierającego rozwój intelektualny i wychowawczy dzieci. Program zajęć w trakcie obozy dawał dzieciom możliwość relaksu i wypoczynku. Oprócz zajęć sportowych przeprowadzanych przez trenerów na boisku, stadionie oraz sali gimnastycznej uczestnicy obozu brali udział w szeregu zajęć kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych. W trakcie trwania obozu propagowano również wycieczki górskie i spacery leśnymi ścieżkami. Organizator obozu przeprowadziła się szereg konkursów kulturalnych i plastycznych.

Niewątpliwą zaletą obozu stała się integracja dzieci trenujących w różnych kategoriach wiekowych na oddzielnych treningach. Uczestnicy obozu staną się podstawową reprezentacją turniejową w swoich kategoriach wiekowych. Progres sportowy rugby uczestników obozu stał się oczywisty. W obozie wzięły udział dzieci w wieku od 8 do 13 lat. – kategoria : mikrus, mini-żak, żak.

Copyright © 2015 NHRK KRAKÓW Wszelkie prawa zastrzeżone.