Zdalne zajęcia treningowe ze względu na COVID – 19

 

Informujemy, że w okresie od 09.04.2020 do 15.06.2020 Nowa Huta Rugby Klub prowadzi zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kraków w sposób zdalny.

Tryb zdalny zostaje wprowadzony na podstawie art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2020r poz.374 ze zm.)

Zajęcia treningowe zdalne zostały zatwierdzone przez podstawie Gminę Miejską Kraków i dzięki zaangażowaniu Gminy mogą się odbywać. Zajęcia treningowe zdalne prowadzone są przy użyciu narzędzi teleinformatycznych i mogą zostać przedłużone ze względu na rodzaj sytuacji epidemicznej w kraju.
Copyright © 2015 NHRK KRAKÓW Wszelkie prawa zastrzeżone.