O projekcie

Projekt „Rugby dla każdego” to pilotażowy program prowadzony przez Nowa Huta Rugby Klub przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków, pod patronatem Polskiego Związku Rugby.

Program zakłada prowadzenie zajęć, treningów oraz innych wydarzeń sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Krakowa.

Celem projektu są działania wśród dzieci i młodzieży promujące gry zespołowe – przede wszystkim Rugby, jako elementu zdrowego trybu życia i ciekawej formy aktywności fizycznej.

Projekt zakłada również systematyczne działanie wychowawcze zmierzające do kształtowania charakteru, odpowiedzialności i samodyscypliny młodych adeptów Rugby. Działania w ramach projektu zmierzają do przeciwdziałaniu przestępczości i zjawiskom patologicznym poprzez nacisk na działania wychowawcze wśród dzieci i młodzieży.
Copyright © 2015 NHRK KRAKÓW Wszelkie prawa zastrzeżone.