Regulamin

 

Kraków, 26.02.2021

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Rugby Dla Każdego 2021”


Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych rugby pod nazwą „Rugby dla każdego” realizowanych przez Nowa Huta Rugby Klub Kraków, bezpłatnie dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Kraków, zwany dalej regulaminem.

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć jest Gmina Miejska Kraków
2. Program realizowany jest pod patronatem Polskiego Związku Rugby
3. Realizatorem zajęć jest Nowa Huta Rugby Klub Kraków z siedzibą: ul. Darwina 49 A; 31-764 Kraków.
4. Celem zajęć sportowych jest propagowanie aktywnego stylu życia, udział w bieżących zajęciach treningowych oraz udział w zawodach sportowych zg z powołaniami realizowanymi przez sztab trenerski. Program ma na celu popularyzację rugby jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej również w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów. Kluczowym założeniem programu są działania wychowawcze. Program zakłada wychowanie dzieci i młodzieży poprzez udział w systematycznych zajęciach rugby oraz innych zajęciach sportowych z elementami wychowawczymi profilaktyki wobec przemocy, uzależnień oraz eliminacji ryzykownych zachowań oraz ich zapobieganiu. Program nastawiony jest na przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym z szczególnym uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
6. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież od 6 do 18-ego roku życia.

Rozdział II Organizacja Zajęć i Treningów

1. Miejsce: Stadion Nowa Huta Rugby Klub ul. Darwina 49a w Krakowie oraz boisko lub hala pneumatyczna Szkoły Podstawowej nr 37 os. Stalowe 18 w Krakowie
2. Termin: od 15.03.2021 do 15.12.2021 (dokładny harmonogram zajęć znajduje się na stronie www.rugbydlakazdego.pl)
3. Dzieci i młodzież chętne do wzięcia udziału w zajęciach mogą ćwiczyć i brać udział we wszystkich formach i rodzajach tych zajęć w ramach własnych kategorii wiekowych uzgodnionych wcześniej telefonicznie pod numerem kontaktowym klubu: 575-663-340 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Na udział w zajęciach rodzic lub opiekun prawny uczestnika musi wyrazić zgodę
5. Uczestnicy zajęć muszą zjawić się na miejscu na 10 minut przed ich rozpoczęciem.
6. Wymagany jest strój sportowy – dres, spodnie długie lub krótkie, koszulka i obuwie sportowe.
7. Organizator w ramach zajęć treningowych nie zapewnia stroju sportowego. Stroje meczowe są zapewnione przez realizatora w ramach ewentualnego powołania uczestnika na rozgrywki lub zawody sportowe rugby.
8. W trakcie zajęć uczestnicy mogą wykonywać wyłącznie ćwiczenia wskazane przez trenera i pod jego bezpośrednim nadzorem.
9. W trakcie zajęć w obiekcie sportowym uczestnicy muszą stosować się do obowiązującego regulaminu obiektu, przepisów bhp, instrukcji oraz poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia.
10. Zabrania się używania innego sprzętu sportowego nieprzeznaczonego do ćwiczeń rugby, stosowania nadmiernej siły fizycznej i niereagowania na sygnały o zakończeniu ćwiczeń.
11. W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia czy innego rodzaju problemu, obowiązkiem ćwiczących jest natychmiastowe powiadomienie o takim fakcie trenera.
12. Realizator w ramach prowadzonego projektu może poprosić rodzica lub opiekuna na wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i reklamowych.
13. Realizator zastrzega sobie prawo w sytuacji zagrożenia epidemicznego wskazanego przez organy państwowe, na organizację zajęć w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków i narzędzi elektronicznych.
14. Wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach można uzyskać pod nr tel. 575-663-340.

Rozdział III Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się normalnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Realizator w uzgodnieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Realizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowej wersji na stronie WWW.

 

Copyright © 2015 NHRK KRAKÓW Wszelkie prawa zastrzeżone.